• NOVO

    NOVO

  • RADIAN

    RADIAN

  • SMOOTH

    SMOOTH


Home

Inter çadra bënë prodhimin dhe montimin e tendave për terasa, restorane, ballkone, tenda të drejta dhe harkore cerada kamioni me printim, mbulimin e konstruksioneve me ceradë si dhe mbulimin e  fushave të futbollit.Kontakti:

Mob:+377 (0) 44 173 019

        +377 (0) 44 166 205

       +386 (0) 49 173 019

        +386 (0) 49 166 205

 

 suntech   breza    sioen      vera   som